Lamekatuste ekspertiisid

Tavapärased lamekatused

Veepidavus, hüdroisolatsioon, soojustus, aurutõke, äravoolusüsteemid, liited, sõlmlahendused ja läbiviigud, tehnilise seisundi hindamine

Kerg- ja autoliiklusega katused ning rohekatused

Veepidavus, hüdroisolatsioon, soojustus, aurutõke, äravoolusüsteemid, liited, sõlmlahendused ja läbiviigud, dreeni- ja kaitsekihid, juuretõkked käidavad ja liigeldavad pinnad