Piirdetarindid

Pakume hoone piirdetarinditele eksperthinnanguid, järelevalvet ja projekteerimist

Katused- ja fassaadid ning vee isoleerimine

Tavapärased lamekatused

Veepidavus, hüdroisolatsioon, soojustus, aurutõkked, äravoolusüsteemid, liited, sõlmlahendused ja läbiviigud, tehnilise seisundi hindamine

Kerg- ja autoliiklusegakatused ning rohekatused

Veepidavus, hüdroisolatsioon, soojustus, aurutõkked, äravoolusüsteemid, liited, sõlmlahendused ja läbiviigud, dreeni- ja kaitsekihid, juuretõkked käidavad ja liigeldavad pinnad

Kaldkatused

Veepidavus, kattematerjalid, aluskatted, soojustus, aurutõkked, äravoolusüsteemid, liited, sõlmlahendused ja läbiviigud

Fassaadid

Tuulutatavad süsteemid: tsementkiudplaatide, plekiga jm materjaliga kaetud fassaadid puitfassaadid.

Liitsüsteemid SILS (õhekrohviga või pakskrohviga kaetud süsteemid)

Ehitusfüüsika

Teostame piirdetarindite niiskusrežiimi ja soojapidavuse arvutusi

 Pvc-yksikermikate / PVC-katteen / PVC-yksikerroskate / PVC-vesikate / PVC-Katto / PVC-kate / PVC-Katemateriaalit