Palvelut

Arkkitehdeille ja suunnittelijoille

Tuulikuormien  laskeminen EN-1991-1-4 mukaan

Vesikattoliikkeille
  • Kattokoulukurssi  tiloissa, Saksassa;
  • Tehdas suunnittelee kattomateriaalit
  • Materiaalit tuodaan tehtaalta suoraan Suomessa sijaitsevalle työmaalle